Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
KBO Provincie Groningen

Hartelijk welkom op de website van de
         KBO Provincie Groningen.

Een provincie waar nog ruimte is en waar
u niet alle dagen in de file staat.

Een provincie waar het leven goed en
de saamhorigheid groot is.

Wij proberen u via deze weg op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen van de KBO.
Onder AFDELINGEN vindt u veel informatie
van de lokale afdelingen.

Contact

Contact

Secretariaat KBO provincie Groningen:

Telefoon : 0599 - 414 108
Email: info@kboprovgroningen.nl

Voor meer informatie klik hier en u komt vanzelf op onze contactpagina.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden.

 

Het laatste nieuws

Programma Academie Zorgbelang 2016

26-4 De Academie Zorgbelang van Zorgbelang Groningen biedt deskundigheidsbevordering op het gebied van patiëntenparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten,...

Lees meer

LANDELIJKE BELANGENBEHARTGING UNIE KBO

19-1 RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2015

Lees meer

Wet Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst een feit

24-10 Op dinsdag 13 oktober jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen. Met deze wet wordt de bekende blauwe envelop de ...

Lees meer