Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

24-1 In restaurant ‘De Twee Provinciën’ te Haren werd op maandag 15 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van de KBO en PCOB Groningen gehouden.

 

 

Heleen Teuben, voorzitter van de bond KBO Groningen en Henk Copinga voorzitter van het Platform PCOB Groningen openden de bijeenkomst.


CDA 2e Kamerlid Anne Kuik uit Groningen hield een lezing met als titel “Wat hebben senioren van dit kabinet te verwachten?”
Een nieuwe regering en nieuw kabinet: Wat gaat de toekomst brengen voor ons senioren? Voor u en mij? Wat wordt gedaan om iedereen waardig oud te laten worden? Met voldoende inkomen en waar wonen en zorg in een veilige omgeving goed op elkaar afgestemd zijn. Waar voor iedereen de voordelen van digitalisering ingezet worden en waar invulling gegeven wordt aan zingevingvraagstukken. Allemaal vragen die velen van ons bezig houden. Waar we bezorgd over zijn.

                                                                

 

De opkomst was prima. Er waren ruim honderd leden van de KBO of PCOB aanwezig. Helaas kwamen niet alle punten aan de orde. Er werden wel kritische vragen aan het 2e Kamerlid gesteld. Anne Kuik heeft toegezegd antwoorden op een aantal vragen door te mailen. Leden kregen ook na de bijeenkomst nog de gelegenheid om punten, vragen die niet voldoende aan de orde zijn geweest naar bestuursleden te mailen. Er wordt voor gezorgd dat die bij Anne Kuik terecht komen. Haar reactie worden teruggekoppeld aan de afdelingen.

Daarna was er onder genot van een hapje en een drankje ruim tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten. Van die tijd werd goed gebruik gemaakt.
We kunnen terugkijken op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

terug naar overzicht