Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO

25-1 RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2014

De kabinetsplannen voor 2015 die op Prinsjesdag bekend werden gemaakt, luidden het begin van een stevig lobbytraject in. Duidelijk was dat ouderen qua koopkracht en qua zorg in zwaar weer terecht zouden komen. De Unie KBO richtte haar pijlen daarom op de begroting van de ministeries van Sociale Zaken en van Volksgezondheid. We bestookten de Tweede Kamer met brieven en spraken persoonlijk met Tweede Kamerleden. We voerden gesprekken met ministers en ambtenaren van verschillende ministeries. We verwoordden onze standpunten op radio en t.v. en in opinieartikelen in kranten. Ook dit kwartaal behaalden we een aantal successen op het gebied van zorg, veiligheid en digitalisering. Op het gebied van koopkracht hield de overheid helaas strak vast aan haar eigen beleid en behaalden we nauwelijks resultaat. Ook over de gevolgen van de decentralisering van de zorg blijft de Unie KBO zich grote zorgen maken. We besloten daarom samen met Omroep MAX en de PCOB een Nationaal Meldpunt Ouderenzorg in te stellen, zodat we in 2015 gewapend met feiten en ervaringen die ouderen aandragen de lobby kunnen voortzetten.

 

Inspraak digitale overheid

De overheid streeft ernaar om alle communicatie tussen overheid en burger vanaf 2017 digitaal te laten verlopen. De Unie KBO is van mening dat alle ouderen moeten kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. Nu de overheid haar diensten steeds meer online aanbiedt, vinden wij dat de overheid rekening moet houden met personen die minder digitaal vaardig zijn. De Volkskrant maakte melding van ons standpunt.
Een Klankbordgroep Gebruikers e-Overheid begeleidt de overgang naar de e-Overheid. De Unie KBO drong er bij Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op aan om ook ouderen in de klankbordgroep zitting te laten hebben. Dit kreeg gehoor: de Unie KBO neemt namens haar leden deel aan de klankbordgroep. We zullen daarin meer aandacht vragen voor een vangnet voor digibeten, onder wie veel ouderen.

Andere thema's waarvoor aandacht is gevraagd:

  • Koopkracht
  • Langdurige zorg
  • Medische Ouderenzorg en preventie
  • Veiligheid
  • Digitalisering

 

 

 

terug naar overzicht