Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO

23-4 RAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2015

De landelijke belangenbehartiging werd in de eerste maanden van 2015 op dezelfde voortvarende manier ter hand genomen als in 2014. Veel aandacht ging naar de veranderingen in de zorg. Bij #KBO Thuis leest u over de vele acties die we op dat terrein ondernamen. Zoals het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van de Unie KBO samen met Omroep MAX en de PCOB, waar ouderen hun klachten over de veranderingen in de zorg konden melden. Maar ook op de andere speerpunten van de Unie KBO, #KBOGeld, #KBO Veilig en #KBODigitaal hebben we niet stilgezeten.
De lobbyisten van de Unie KBO werken op basis van standpunten die gedragen worden door de leden. We raadplegen daartoe leden via meldpunten zoals het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg, maar ook via onderzoeken en via het digitale ledenpanel en de juristen- en servicetelefoon.
Sterke lobby vergroot de zichtbaarheid, bleek ook dit voorjaar. Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO werd afgelopen maanden 12 keer gevraagd voor interviews op t.v. en radio over de standpunten van de KBO. Onze standpunten stonden 38 keer in dagbladen en werden 24 keer op websites van de media en van vakorganisaties genoemd. 

 

#KBOGELD

FinanciŽle gevolgen van de veranderingen in de zorg
Eind februari ontvingen ouderen de facturen van het CAK voor eigen bijdragen zorg en ondersteuning. De financiŽle gevolgen van de veranderingen in de zorg werden zichtbaar. Bij het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg kwamen veel klachten binnen over forse verhogingen van eigen bijdragen en over de chaos in de administratieve afhandeling. Een onderzoek van TNS NIPO bevestigde deze klachten. De helft van de mensen die langdurige zorg ontvangt is sinds 1 januari in de problemen gekomen. Desgevraagd vertelde Manon Vanderkaa, directeur in een t.v.-uitzending van Wakker Nederland, over de ervaringen die onze achterban doorgaf aan het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg.


Partnertoeslag
Op 10 januari riep de directeur van de Unie KBO, Manon Vanderkaa, via het Radio 1 Journaal van de NOS de politiek op om het besluit over de afschaffing van partnertoeslag te heroverwegen. Het besluit was in de jaren negentig van de vorige eeuw genomen in de veronderstelling dat tegen 2015 alle vrouwen economisch zelfstandig zouden zijn. Volgens de Unie KBO weerspreken de feiten het standpunt van de overheid dat mensen in bijna twintig jaar tijd genoeg gehad hebben zich voor te bereiden. Slechts een krappe meerderheid van de groep vrouwen tot en met 64 jaar is economisch zelfstandig.

 

#KBODIGITAAL

Papieren kaartjes keuzedagen NS
Vanaf begin februari krijgen oudere reizigers van de NS met een voordeelurenabonnement hun zeven keuzedagen weer in papieren vorm. Dat besloot de NS na een jaar hierover gesproken te hebben met de Unie KBO en reizigersvereniging Rover. De Unie KBO is opgelucht dat reizigers binnenkort de keuze krijgen tussen papier en digitaal. Overigens blijkt de communicatie van de NS met oudere reizigers hierover gebrekkig. De Unie KBO heeft daarover aan de bel getrokken en inmiddels heeft de NS verbeteringen aangebracht in haar communicatie. De NS heeft toegezegd reizigers te zullen benaderen die hun voordeelurenabonnement sinds juli 2013 hebben opgezegd uit onvrede met de digitale keuzedagen.
Wel betreuren we de extra toeslag van Ä 10,50 die NS vraagt voor de zeven keuzedagen op de wegwerpchip. Al krijgt de reiziger hier wel meer voor terug: de nieuwe keuzedagen zijn alle zeven het hele jaar geldig, in plaats van gedurende een beperkte periode.

terug naar overzicht