Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO

07-7 RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2015

Ook in het tweede kwartaal van 2015 werd er door de Unie KBO weer hard gewerkt aan het
behartigen van de belangen van haar leden. Dat doen we enerzijds door zelf onderwerpen op de
agenda te zetten en nieuws te maken, en anderzijds door ons in actuele discussies te mengen die
door andere partijen zijn aangezwengeld.
Zoals altijd werkten de lobbyisten van de Unie KBO op basis van standpunten die gedragen worden
door de leden. We raadpleegden daartoe leden via meldpunten en onderzoeken, het digitale
ledenpanel en de juristen- en servicetelefoon. We waren dan ook met regelmaat in de media terug
te vinden. In de afgelopen drie maanden is directeur Manon Vanderkaa negen keer woordvoerder
geweest van de KBO op tv en radio. Onze standpunten stonden 48 keer in dag- en vakbladen en
werden 32 keer op websites van de media en van vakorganisaties genoemd. Waarover? Dat leest u
hieronder.

#KBOGELD
Handen af van het spaargeld
In april werden de resultaten bekend van een onderzoek van de Unie KBO onder haar achterban naar
spaargeld. In 2015 verdwijnt de ouderentoeslag: een verhoging van het heffingsvrije vermogen voor
ouderen met een laag inkomen, waardoor ouderen meer belasting moeten gaan betalen over hun
spaargeld boven de € 21.330. Uit het onderzoek blijkt dat ouderen nu al flink interen op hun
spaargeld. De Unie KBO constateert dat senioren sparen voor toekomstige zorgkosten en
onvoorziene uitgaven en dat de fiscus daarom het spaargeld niet te zwaar moet belasten. De Unie
KBO gebruikte de uitkomsten van dit onderzoek in haar lobby, onder meer over het belastingstelsel.

#KBOTHUIS
Nationaal Meldpunt Ouderenzorg
Op 17 april presenteerde Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, bij het programma Meldpunt van Omroep MAX de resultaten van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van Omroep MAX, de Unie KBO en de PCOB. Ouderen konden hier hun veelal negatieve ervaringen kwijt met de
Landelijke belangenbehartiging Unie KBO, tweede kwartaal 2015 pagina 3 van 8
overheveling van zorg en ondersteuning van de landelijke naar de gemeentelijke overheid. Opvallend was het grote aantal klachten over huishoudelijke hulp, de verhoging van eigen bijdragen en de vanzelfsprekendheid waarmee de overheid zorg overhevelt naar het sociale netwerk: mantelzorgers en vrijwilligers. Op 28 april overhandigde de directeur het eindrapport van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid.
Het eindrapport deed veel stof opwaaien zowel in politiek Den Haag als in de media. Zo typeerde het Algemeen Dagblad het rapport als een ‘regelrecht zwartboek’.

Klik hieronder voor het volledige verslag over het tweede kwartaal 2015

 

terug naar overzicht