Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
LANDELIJKE BELANGENBEHARTGING UNIE KBO

LANDELIJKE BELANGENBEHARTGING UNIE KBO

14-10 RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2015

Een rustige zomer? Niet voor de Unie KBO! Ook in juli, augustus en september waren de belangenbehartigers volop actief op al onze vier speerpunten: #KBOTHUIS, #KBOVEILIG, #KBODIGITAAL en #KBOGELD. De mantelzorgboete, een traplift en babbeltrucs – op tal van onderwerpen heeft de Unie KBO van zich doen spreken . In deze rapportage belangenbehartiging kunt u lezen wat wij in de afgelopen drie maanden ondernomen hebben om het KBO-geluid te laten horen.

 

#KBOGELD
De groeten aan Rutte Op 18 augustus lanceerde de Unie KBO de actie “De groeten aan Rutte”. Aanleiding waren de nieuwe koopkrachtcijfers van het Centraal Planbureau enkele dagen daarvoor. Volgens deze berekeningen gaan werkenden er in 2016 gemiddeld 2,1 procent op vooruit, terwijl de koopkracht van ouderen voor het achtste jaar op rij achteruit zou gaan en wel met gemiddeld 1,1 procent. In de actie nodigden we ouderen uit hun eigen verhaal naar Rutte te sturen. Dat deze kwestie ouderen hoog zit, blijkt uit het grote aantal reacties dat we in korte tijd kregen: er kwamen ruim 2000 meldingen binnen. De Unie KBO heeft begin oktober alle meldingen bij de premier bezorgd en verwacht van het kabinet een reactie.

 

#KBOTHUIS
Reanimeren Op donderdag 9 juli verscheen in het dagblad Trouw een opinieartikel van Manon Vanderkaa, met daarin een dringende oproep aan de minister om zo snel mogelijk een neutrale niet-reanimeerpenning te realiseren. Aanleiding hiervoor waren onder meer nieuwe cijfers over succesvol en minder succesvol reanimeren van ouderen.
Ouderen die een niet-reanimeerpenning willen aanschaffen zijn nu verplicht om lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Lang niet iedereen wil dat. De Unie KBO pleit daarom al jaren voor een neutrale niet-reanimeerpenning. De minister gaf lang niet thuis, maar eind 2014 leek er schot in de zaak te komen. Toen schreef minister Schippers in een brief dat ze er werk van wilde maken. Hoe ze dat wil doen, kon ze in een gesprek met ons in februari 2015 niet uitleggen. Het opinieartikel was daarom een van de middelen die we gebruiken om druk op haar te blijven uitoefenen. In oktober, zo heeft de minister in de tussentijd laten weten, zal zij aan de Tweede Kamer haar nieuwe plannen op dit terrein laten weten.

 

 Klik hieronder voor het volledige verslag over het derde kwartaal 2015
terug naar overzicht