Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Programma Academie Zorgbelang 2016

Programma Academie Zorgbelang 2016

26-4 De Academie Zorgbelang van Zorgbelang Groningen biedt deskundigheidsbevordering op het gebied van patiëntenparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten, hun organisaties en andere belangstellenden. Het programma van de Academie Zorgbelang voor 2016 is bekend. Het bestaat uit vijf themabijeenkomsten, een workshop en een cursus.

 

 

 

Themabijeenkomst ‘Lobbyen en invloed uitoefenen in de gemeente'
Wat doet de gemeente, hoe werkt het lokale bestuur en hoe zijn de rollen daarin verdeeld? Met wie heb je als belangenbehartiger/lobbyist te maken en hoe zorg je ervoor dat je meer invloed uit kunt oefenen en dat je wordt gehoord?
Diverse sprekers lichten deze onderwerpen toe, de deelnemers kunnen mogelijk in een rollenspel (trainingsacteur of gemeenteambtenaar) praktijksituaties oefenen.

 

Themabijeenkomst ‘De veranderde zorg’
Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg: gemeenten zijn verantwoordelijk voor allerlei zaken die eerder vanuit de AWBZ werden gefinancierd. Maar hoe zit dat nou precies in elkaar? En wat betekent dat voor mensen met een verstandelijke beperking? Hoe werkt het nu met een PGB?

Deze bijeenkomst is speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten/naasten, vrijwilligers en zorgverleners VG.

 

Cursus 'Fondsen werven'
Hoe vind je in het woud van fondsen en subsidies nu die partij die jouw plan of activiteit wil financieren? Hoe schrijf je een aanvraag? Hoe maak je een begroting? Hoe werkt het met een verantwoording als de subsidie is toegekend? In deze cursus leert u hoe u op een passende manier een beroep kunt doen op fondsen. Een huiswerkopdracht inclusief feedback maakt deel uit van de cursus.

 

Introductieworkshop spel ‘Een Steekje Los?’
Tijdens deze bijeenkomst speIen we zowel het spel 'Een Steekje Los?' als de variant voor mensen met een licht verstandelijke beperking 'Doe je mee?'. Een uniek en veelzijdig spel.
Doel van het spel is in gesprek gaan over psychische gezondheid én kwaliteit van leven aan de hand van acht levensthema's. Na een korte uitleg over de opzet en werkwijze van het spel gaat u het spelen in groepen van 4 tot 6 spelers, onder leiding van ervaren spelleiders. U leert de diverse varianten en toepassingen kennen van dit educatieve spel.


 

Themabijeenkomst ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’
Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun positie steeds verder versterkt. Met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2016 wordt het mogelijk dat ook patiënten en cliënten een vuist kunnen maken. Het klachtrecht is een belangrijk recht voor patiënten en cliënten en draagt eraan bij dat de kwaliteit van zorg verbetert.
Deze nieuwe wet beoogt de klachtbehandeling informeler en sneller te laten verlopen. Zo wordt onder meer de functie van onafhankelijke klachtenfunctionaris verplicht gesteld om klachten van patiënten en cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De klachtencommissies, waar veel kritiek op is, zijn niet meer verplicht. 

Themabijeenkomst ‘Transformatie, de stand van zaken’
(vervolg op ‘Van transitie naar transformatie’ en 'Van AWBZ naar Wmo’)
De zorg is in 2015 ingrijpend veranderd nu een deel van de (AWBZ-)voorzieningen is overgegaan naar de gemeente. Wat betekent dit concreet voor de mensen die hier gebruik van maken? Wat merkt u ervan in de praktijk? Gaan dingen daadwerkelijk anders? Wordt er een groter beroep gedaan op uw eigen netwerk? Is de zorg dichterbij? Wat gebeurt er na het overgangsjaar 2015, nu in 2016?

 

Lees verder op Academie Zorgbelang

terug naar overzicht