Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Nieuwjaarsbijeenkomst KBO-PCOB provincie Groningen

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO-PCOB provincie Groningen

13-1 Op 13 januari in Zalencentrum Brandpunt in Sappemeer. Thema: “ Bonden in Beweging!?” Waar staan we als ouderenbonden over 20 jaar? Manon VanderKaa, directeur van het landelijk bureau nam ons mee naar de toekomst. De zaal van Brandpunt zat helemaal vol. Maar liefst 115 leden waren naar Sappemeer gekomen.

Nieuwjaar 2020

't Is of er niets veranderd is,
alleen de datum en het jaar.
Het vorig jaar is nu geschiedenis,
een nieuwe tijd staat voor ons klaar.
We hebben allen even omgekeken,
wat is er veel gebeurd die tijd.
Voor ons liggen nieuwe dagen, weken,
de loper ligt weer voor ons uitgespreid.

Het boek van vorig jaar is dichtgegaan,
maar veel van wat daarin is geschied,
zal ook in deze tijd blijven bestaan,
goed en kwaad, een treurzang of een lied.
Verdriet, gemis en fijne goede dingen,
ze liggen nu verpakt in de voorbije tijd.
We noemen dat onze herinneringen
en die raken we ook niet meer kwijt.

De nieuwe bladzijden worden nu beschreven,
en langzaamaan wordt ook dit boek gevuld.
Al de gebeurtenissen van het leven
worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld.
Met één bede sla ik dit boek van mij open:
'Heer wees op elke pagina erbij.
Leer me elke dag met U te lopen,
heel dit nieuwe jaar, blijf dicht bij mij."

Diny Beijersbergen-Groot,
4 Januari 2020
www.gedichtensite.nl
Voorgedragen door Henk Copinga
Nieuwjaarsbijeenkomst KBO-PCOB
13-1-2020 Brandpunt Sappemeer


terug naar overzicht