Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Inbreng verkiezingen Tweede Kamer 2021

Inbreng verkiezingen Tweede Kamer 2021

04-3 Senioren hebben behoefte aan een toekomstbestendig beleid met oog voor de lange termijn.

Meer zekerheid in onzekere tijden

Angst om ziek te worden of je baan te verliezen in de laatste fase van je werkende leven. Onzekerheid over wanneer je een naaste in het verpleeghuis weer kunt bezoeken en zorgen over je pensioen nu de financiŽle markten onder druk staan. Twijfel over wat wel of niet kan; zoals: kan ik de thuiszorg binnenlaten? De coronacrisis raakt iedere senior in de samenleving. Juist daarom is er een behoefte aan vooruitkijken. Aan een perspectief. Aan een inclusieve toekomst waarin solidariteit en omzien naar elkaar worden behouden in plaats van een 60- en 60+ maatschappij. Dit signaal geven we mee met
het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021: senioren hebben behoefte aan een toekomstbestendig beleid met oog voor de lange termijn.


1. Denk inclusief
Senioren beschikken over een schat aan ervaring, kennis en kunde. Faciliteer hen om die kennis en kunde in te zetten en door te geven, voor ťn na pensionering. Dat kan door de positie van senioren op de arbeidsmarkt te versterken. Geef vrijwilligerswerk daarnaast ruim baan en versterk vrijwilligersorganisaties. Maak de digitale snelweg ook bereikbaar voor senioren. Blijf inzetten op een inclusieve samenleving waarin meedoen centraal
staat.


2. Kies voor solidair
In de afgelopen periode heeft de term solidariteit een nieuw elan gekregen. Die trend en inzet houden we vast. Toenemende kosten voor zorg en ondersteuning komen niet eenzijdig bij het individu te liggen, maar dragen we samen. De koopkrachtontwikkeling van senioren wordt op peil gehouden door de AOW welvaartsvast te houden en stapeling van kosten te voorkomen. We maken werk van een pensioenstelsel met indexatieperspectief. Er is een betere nabestaandenpensioenvoorziening die voorkomt dat nabestaanden met financiŽle zorgen komen te zitten. Toeslagen zijn bekend en toegankelijk.


3. Heb oog voor goede en passende zorg
De zorg heeft afgelopen maanden topprestaties geleverd. Nu is het noodzakelijk dat de reguliere zorg weer opstart. Wachtlijsten moeten worden voorkomen. Ook moeten we voortbouwen op de ervaringen die we hebben opgedaan. Ondersteun mantelzorgers, zorg voor voldoende respijtzorg en passende dagbesteding. De juiste zorg op de juiste plek is mogelijk, zonder schotten en onduidelijkheden voor de cliŽnt of patiŽnt. Investeer in geestelijke verzorging, ook voor senioren thuis. Denk na over het verpleeghuis in post-coronatijd. En laat digitale zorg voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor senioren.


4. Bouwen en nog eens bouwen
Er is een flink tekort aan woningen, zeker ook voor senioren. De bouw van woningen die voor senioren geschikt en betaalbaar zijn moet Ė zoals ook de Commissie Bos voorstelt Ė een forse impuls krijgen. Rijk en gemeenten moeten hierbij het voortouw nemen. Daarbij moet de wens van senioren zelf centraal staan en hebben lokale initiatieven de ruimte nodig, zodat maatwerk vorm krijgt.


5. Investeer in veiligheid
Ouderen voelen zich vaker onveilig in en om de woning dan andere bewoners. Voor degenen die langer thuis willen wonen, is het van belang na te denken hoe zij zich kunnen weren tegen inbraak, babbeltrucs en woningovervallen. Voorlichting en een sterke campagne is noodzakelijk, net als beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie. De inzet van wijkagenten is belangrijk, juist voor criminaliteit die een grote impact heeft voor senioren. Aangifte doen moet eenvoudig zijn en dat betekent niet alleen digitaal.


6. Voor senioren betekent ook door senioren
In 2030 zijn er 800.000 ouderen meer dan nu. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop wij onze samenleving organiseren. Senioren willen meepraten en meedoen. En dragen graag bij aan het realiseren van een samenleving waarin alle generaties ertoe doen.

terug naar overzicht