Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Wet Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst een feit

Wet Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst een feit

24-10 Op dinsdag 13 oktober jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen. Met deze wet wordt de bekende blauwe envelop de das omgedaan en worden berichten van de belastingdienst vanaf 2017 via de digitale postbode bezorgd. Door een sterke lobby van de Unie KBO zijn door de staatssecretaris de nodige toezeggingen gedaan.

Veel senioren kunnen door de voorgestelde maatregelen in de problemen komen. Voor deze mensen heeft de Unie KBO in aanloop naar de stemming en het debat over het Elektronisch berichtenverkeer een stevige lobby gevoerd. In een brief aan de Eerste Kamer vraagt de Unie KBO de Kamerleden de staatssecretaris nog eens kritisch te bevragen. Uit die brief: ďKan de staatssecretaris de toezegging doen dat hij er op toe zal zien dat de Belastingdienst een gedegen vangnet opzet en dat, indien blijkt dat de Belasting niet voldoet aan die opdracht, hij hiervoor gepaste maatregelen neemt zodat eerder genoemde groep niet in de problemen komt? Is de staatssecretaris bereid om hiervoor zo nodig budget te oormerken?Ē

De staatssecretaris heeft deze vragen ter harte genomen en een aantal toezeggingen gedaan die nodig zijn voor bijvoorbeeld senioren die minder digitaal vaardig zijn:

een gewenningsperiode van twee jaar te hanteren voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daartoe en voor de voorlopige en definitieve aanslagen.
Daarbij richt hij zich op wat hij noemt een intelligente invoering. Dat betekent stap voor stap. Een stap is getest en geslaagd voordat je een volgende stap neemt.
monitoring en het betrekken van vangnetpartijen zoals ouderenbonden. De monitoring richt zich op de vraag of er voldoende ondersteuning is, of alles gedekt is en of er bijgesteld moet worden. Als tijdens de monitoring blijkt dat financiŽle steun nodig is zal hij dat inzetten.
Vooraf de Tweede Kamer informeren wanneer de aangifte inkomstenbelasting, het maken van bezwaar in de fiscaliteit en toeslagen, de uitspraak op bezwaar, de navorderingsaanslag, informatieverzoeken van de Belastingdienst aan belastingplichtigen en boetes en klachten uitsluitend elektronisch zullen worden.
Hulp bij aangifte. Volgens de staatssecretaris is de belangrijkste structurele ondersteuning de hulp bij aangifte, de HUBA. Jaarlijks wordt daar een half miljoen mensen mee geholpen. In het verlengde daarvan spelen de vangnetpartijen een belangrijke rol. Dat is structureel. Het wordt op een gegeven moment ietsje makkelijker, want het gaat steeds beter in het digitale patroon. De hulp staat echter niet ter discussie. Juist om het digitale deel te ondersteunen, is er ook sprake van extra ondersteuning, zoals de instructie aan de balie en de instructiefilmpjes.
De Unie KBO is niet tegen digitalisering. Ook wij zien dat de samenleving meer en meer digitaal wordt. Daarom spannen wij ons al enkele jaren in om senioren te helpen digitaal vaardig te worden, onder meer met het KBO Tablet-project ĎAlle ouderen aan de Tabletí en de Unie KBO als coŲrdinator van de Belastingservice Ouderenbonden. Maar met de wetenschap dat er op dit moment nog 1,2 miljoen ouderen zijn die niet digitaal zijn (600.000 verwacht dit ook nooit meer te worden) betwijfelen wij of het gaat lukken om alle ouderen online te bereiken. Een vangnet voor hen die het digitale tempo niet kunnen bijhouden is hard nodig. Daarvoor is een aanpak met concrete maatregelen en budget nodig voor wie (nog) niet digitaal vaardig is.

De Unie KBO blijft in gesprek met het ministerie van FinanciŽn en de Belastingdienst over de uitwerking van de wet. Wij houden de gevolgen van het wetvoorstel nauwlettend in de gaten. Als dat nodig is dragen wij bij aan monitoring, aansturing op aanpassing. Maar bovenal zal de Unie KBO een vangnetpartij zijn voor ruim 1,2 miljoen senioren in Nederland zonder internet.

terug naar overzicht