Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
LANDELIJKE BELANGENBEHARTGING UNIE KBO

LANDELIJKE BELANGENBEHARTGING UNIE KBO

19-1 RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2015

Ook in het vierde kwartaal van 2015 draaide de belangenbehartiging van de Unie KBO op volle toeren. Op al onze speerpunten (geld, thuis, digitaal en veilig) haalden we het nieuws en zetten we Den Haag aan het werk. Alles daarover leest u in deze rapportage belangenbehartiging.

#KBOGELD
Belastingplan Halverwege september, op Prinsjesdag, heeft staatssecretaris Wiebes van FinanciŽn het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Belastingplan staan alle plannen die het kabinet heeft op belastinggebied. Komend jaar staat het plan in het teken van belastingverlaging. Deze komt echter primair ten goede aan werkenden en werkgevers. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er nauwelijks op vooruit en de kloof tussen werkenden en zij die gewerkt hebben groeit. De Unie KBO heeft gedurende het hele vierde kwartaal van 2015 dan ook flink gelobbyd voor verbetering van het Belastingplan ten gunste van gepensioneerden. Zo hebben we gepleit voor onder meer een structurele verhoging van de ouderenkorting en behoud van de ouderentoeslag. Ons pleidooi werd gehoord: de al toegezegde verhoging van de ouderenkorting wordt in 2017 gehandhaafd. Een belangrijk deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 wordt zo structureel gemaakt. Dat is een mooi lobbysucces, maar helemaal tevreden zijn wij nog niet. Daarom zal de Unie KBO ook in 2016 doorgaan met het strijden voor verbetering van de koopkracht van ouderen.

#KBODIGITAAL
Blauwe envelop In de maand oktober heeft de Unie KBO een stevige lobby gevoerd op het gebied van de blauwe envelop. Staatssecretaris Wiebes van FinanciŽn wilde alle post van de Belasting voortaan digitaal verzenden. Veel ouderen, voor wie computergebruik niet altijd vanzelfsprekend is, komen daardoor in de problemen. De Unie KBO wil dat er voor hen een vangnet is door middel van goede ondersteuning bij het digitaal communiceren met de belastingdienst. Dat lieten we niet alleen weten door de staatssecretaris brieven te sturen, maar ook door samen met andere ouderenbonden het meldpunt ďDag Blauwe EnvelopĒ op te richten. Via dat meldpunt konden mensen laten weten hoe zij dachten over het verdwijnen van de blauwe envelop. Talloze reactie kwamen binnen. Deze zorgden er mede voor dat de staatssecretaris in november besloot dat de blauwe envelop in sommige gevallen voorlopig toch blijft. Mensen die geen computer of internet hebben, digibeet zijn en geen vrienden of familie hebben om te helpen kunnen voorlopig nog een papieren aangifteformulier van de Belastingdienst ontvangen.

Klik hieronder voor het volledige verslag over het derde kwartaal 2015


terug naar overzicht