Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging


De ruim 50 jarige KBO (Katholieke Bond van Ouderen) is de grootste seniorenorganisatie in ons land. De KBO, beter gezegd is een federatie van 11 zelfstandige KBO's. Deze KBO's zijn aangesloten bij en worden gefaliciteerd door het landelijk bureau Unie KBO. Samen hebben de bonden zo'n 500 afdelingen door het hele land.

De Unie KBO houdt zich onder andere bezig met de landelijke belangenbehartiging. In collectief verband op het gebied van inkomen, huisvesting gezondheid, emancipatie, identiteit en recreatie. Voor individuele dienstverlening valt te denken aan de Servicetelefoon, de Juristentelefoon of aan kortingsacties.

Maar ook provinciaal en plaatselijk kunt u terecht voor allerhande diensten en ondersteuning. Voor belangenbehartiging is er een nauwe samenwerking tussen de afdelingen van de KBO, ANBO (Algemene Bond van Ouderen), PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en de OSO Provincie Groningen (Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden).

De KBO in de provincie Groningen probeert er zoveel mogelijk voor te zorgen dat senioren een volwaardige plek in de samenleving krijgen of behouden.