Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belastingaangifte

Hulp belastingaangifte

Bent u 65 jaar of ouder en heeft u moeite met het invullen van uw belastingpapieren? Wellicht kunt u via de Unie KBO uw belastingpapieren laten invullen. De Belastingservice is gratis. Wel kunnen onkosten, zoals reiskosten en kopieer- en printkosten in rekening worden gebracht. Wij richten ons op mensen met een AOW-uitkering eventueel aangevuld met pensioen, met een totaalinkomen tot aan de grens van het recht op zorgtoeslag.

De Belastingservice is bestemd voor eenvoudige belastingaangiften en gaat ook in op de zorg- en/of huurtoeslag. Meestal is het mogelijk dat de belastinginvuller bij u op huisbezoek komt. Maar soms worden uw papieren in orde gebracht tijdens een inloopspreekuur. U kunt er op vertrouwen dat de belastinginvuller vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt. De invullers kunnen zich daarnaast legitimeren met een pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft.

>  Als u gebruik wilt maken van deze service kunt u contact opnemen met uw lokale afdeling. Zij kijken samen met u welke
    belastinginvuller het dichtst bij u in de buurt woont. Mocht u geen gehoor krijgen bij uw afdeling, dan kunt u contact opnemen
    met de Servicetelefoon van de Unie KBO.