Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Over ons

 Over ons


De KBO Provincie Groningen is de Noordelijkste en met zo’n 1600 leden tevens één van de kleinste provinciale bonden .

Wij zijn een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. De 'derde levensfase' brengt vaak veel veranderingen met zich mee. Voor een evenwichtig antwoord daarop is bundeling van krachten even onontbeerlijk als onderlinge hulp en vriendschap.

De bond stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen onze samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen.

Naast materieel belang wil de Bond aandacht geven aan de zingeving van het leven. De KBO biedt u dit ! Wij proberen informatief bezig te zijn, luisteren naar de wensen van de leden en zullen daar zo veel mogelijk op in spelen. In onze grotendeels niet Katholieke provincie is het evangelie daarbij voor ons de grondslag, richtsnoer en inspiratiebron.  

 

                            

 

 Meer weten over onze activiteiten? U vindt hier ons Beleidsplan 2018

Jaarplanning 2018
Groningen                                                           

Januari
08-01

09.30 uur

11.30 uur

13.30 uur

 

KBO + PCOB

Platform PCOB

KBO Dagelijks bestuur

15-01 14.30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO-PCOB

Spreker is het Tweede Kamerlid Anne Kuik

29-01 10.00 uur Werkgroep PCOB-KBO
Februari
05-02

10.00 uur

10.00 uur

13.30 uur

Platform PCOB

KBO Dagelijks bestuur

KBO Algemeen bestuur

19-02 10.00 uur Werkgroep PCOB-KBO
28-02

Noordelijk Bestuurlijk Overleg KBO         

Maart
05-03

9.30 uur

11.30 uur

13.30 uur

KBO + PCOB

Platform PCOB

KBO Dagelijks bestuur

08-03

Ledenraad KBO-PCOB

Ledenraad KBO

22-03

26-03

 

10.00 uur

Ledenraad PCOB

Werkgroep PCOB-KBO                  

April
09-04

10.00 uur

10.00 uur

13.30 uur

Platform PCOB

KBO Dagelijks bestuur

KBO Algemeen bestuur

16-04 14.00 uur Voorjaarsbijeenkomst PCOB
23-04 10.00 uur

Werkgroep PCOB-KBO

Week van de valpreventie

Mei

07-05

 

 

28-05

 

9.30 uur

11.30 uur

13.30 uur

10.00 uur

 

KBO + PCOB

Platform PCOB

KBO Dagelijks bestuur

Werkgroep PCOB-KBO         

Juni

11-06

 

 

13-06

19-06

 

25-06  

 

10.00 uur

10.00 uur

13.30 uur

 

 

 

10.00 uur    

 

Platform PCOB

KBO Dagelijks bestuur

KBO Algemeen bestuur

Noordelijk Bestuurlijk Overleg KBO

Ledenraad KBO-PCOB

Ledenraad PCOB

Werkgroep PCOB-KBO

Juli

02-07

04-07

 

09.30 uur

 

KBO Dagelijks bestuur             

Ledenraad KBO                      

Augustus

September

03-09

 

 

24-09

26-09

 

 

9.30 uur

11.30 uur

13.30 uur

10.00 uur            

 

KBO + PCOB

Platform PCOB

KBO Dagelijks bestuur

Werkgroep PCOB-KBO

Bestuurlijke kaderdag/ontmoetingsdag  NBO KBO                      

Week van de eenzaamheid

Week van de dementie/Wereld Alzheimerdag

Oktober

01-10

 

05-10

10-10

17-10

29-10

30-10

 

 

09.30 uur

10.00 uur

 

 

 

10.00 uur

 

KBO Dagelijks bestuur

Platform PCOB

Nationale Ouderendag

Noordelijk Bestuurlijk Overleg KBO         

Ledenraad KBO-PCOB

Werkgroep PCOB-KBO

Ledenraad PCOB

Week van de veiligheid                               

November

05-11

 

 

12-11

26-11

 

09.30 uur

11.30 uur

13.30 uur

10.00 uur

10.00 uur     

 

KBO + PCOB

Platform PCOB

KBO Dagelijks bestuur

Najaarsbijeenkomst PCOB

Werkgroep PCOB-KBO                                                 

December

03-12               

 

05-12

13-12

 

17-12

 

19-12

 

10.00 uur                

13.30 uur

 

 

 

10.00 uur

16.00 uur

 

 

KBO Dagelijks bestuur

KBO Algemeen bestuur

Noordelijk Bestuurlijk Overleg KBO                                                                 

Ledenraad KBO-PCOB 

Ledenraad PCOB

Werkgroep PCOB-KBO                                      

Platform PCOB

Ledenraad KBO