Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Over ons

Groningen                                                           

Over ons

De KBO Provincie Groningen is de noordelijkste en met zo’n 1400 leden tevens één van de kleinste provinciale bonden.
Wij zijn een actieve vereniging van en voor senioren. We streven naar een volwaardige deelname van senioren aan de samenleving. De bond stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder.
KBO Groningen heeft 10 afdelingen. Het bestuur bestaat uit 5 leden, die zijn benoemd door het Algemene Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters van de afdelingen.
KBO Groningen en het Platform PCOB Groningen werken al enkele jaren nauw samen. We werken met een gezamenlijk beleidsplan en een gezamenlijke jaarplanning. We organiseren samen bijeenkomsten voor de afdelingen.
Een van de beleidsvoornemens is om in 2020 tot één bestuur te komen.

                Heleen Teuben
                Stadskanaal
            voorzitter sinds 2013


Geniet van het leven, het duurt maar even

Joop Zuidema
Musselkanaal
penningmeester sinds 2008

Samen bereiken we meer

DB
KBO
Provincie Groningen

Theo Schomaker
Ter Apel
secretaris sinds 2012

 
Zorg voor rendement, produceer een glimlach

Ricky van den Aker
Finsterwolde
bestuurslid sinds 2017

 
Voor elke oplossing is wel een probleem te vinden

Stef Heijnen
Bedum
bestuurslid sinds 2014

 
Het geluk behoort toe aan de tevredenen


 

KBO-PCOB
KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Van, voor en door leden
KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. We hebben meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.
Leden krijgen tien keer per jaar het ledenmagazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

Samen sterk
KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

www.kbo-pcob.nl/

Speerpunten KBO-PCOB
►Wonen, welzijn en zorg ►Veiligheid ►Koopkracht ►Digitalisering ►Zingeving
meer informatie www.kbo-pcob.nl/speerpunten/

KBO-PCOB Belangenbehartiging
meer informatie www.kbo-pcob.nl/vereniging/kbo-pcob-belangenbehartiging/

Nieuwsbrieven KBO-PCOB
meer informatie www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven