Activiteiten

A fdeling Oldambt Jaarverslag 2022   Datum oprichting:19 september 2012 Website: www.kboprovgroningen.nl/afdelingen Samenstelling bestuur Voorzitter: Nelly van Erp-van Bergen Vice-voorzitter: Benny Caspers Secretaris: Clary Wetsema-van der Haagen Penningmeester: Theo van den Aker Lid: Anna Cools-Lukassen Lid: Rein Loeters Lid: Marga Luppes   10 x bestuursvergadering 2 bestuursleden naar de AB vergaderingen van de Bond Groningen 1 x bestuurlijk overleg met PCOB Winschoten Activiteiten: 2022

Januari

februari

Gezien de ontwikkelingen van de coronapandemie zijn er deze 2 maanden geen bijeenkomsten.

9 maart

Jaarvergadering. Ons bestuurslid Benny heeft weer een leuke quiz gemaakt.

20 april

Hendrik van Ham van IVN geeft een lezing met dia’s over kolken in het Oldambt.

25 mei

Mieke Riezebos van Waterschap Hunze en Aa’s vertelt over de vele werkzaamheden van het waterschap.

28 juni

Bezoek aan Klokkengieterij en museum Slag bij Heiligerlee met lunch.

21september

10 jarig bestaan KBO Oldambt bij het Rosarium in Winschoten.

Harbert Schutte met oude Groninger gebruiken en uitspraken.

Als afsluiting een heerlijk koud en warm buffet.

11 oktober

Wicher v.d. Bremen met als onderwerp “fris en fruitig oud worden:

realiteit of utopie?”

8 november

Alberta Kuil over omgaan met verlies.

15 december

Kerstviering en gezellig samenzijn van KBO en werkgroep ouderen van de St. Vitus geloofsgemeenschap.

   

Ledenaantal

01-01 2022

77

31-12 2022

76

Helaas zijn er geen resultaten gevonden