Veilig bankieren

Veilig bankieren

Veilig bankieren is een zaak van ons allemaal. Veiligbankieren.nl is het gezamenlijke voorlichtingsplatform van banken over fraude en veiligheid.

Vormen van fraude

Op allerlei manieren zitten fraudeurs achter uw gegevens aan. Blijf scherp en lees meer over de verschillende vormen van fraude.

Uniforme veiligheidsregels

Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. De bank heeft hierin een belangrijke taak, maar u ook.