Bestuur

Het bestuur van KBO Stadskanaal bestaat uit 5 leden dat een uitdaging vindt in het opkomen voor uw belangen en het organiseren van interessante activiteiten. Per jaar vinden er 10 bestuursvergaderingen plaats. Naast het bestuur zijn er een aantal vrijwilligers die het bestuur actief ondersteunen bij de coördinatie van activiteiten van KBO Stadskanaal.

Bestuur

Penningmeester

Martien de Haan

Martien beheert de website , coördineert fondswerving / sponsoring en heeft de eindredactie van de nieuwsbrief

Inschrijving kvk 68523688