Verschijningsdata Magazine van KBO-PCOB en Nieuwsbrief KBO Stadskanaal

Hieronder vindt u de data waarop ons magazine bezorgd wordt bij de vrijwilligers. De nieuwsbrief van KBO Stadskanaal wordt toegevoegd.  De bezorgers hebben zeker een week om het blad bij alle leden in de bus te krijgen.

Magazine

Nummer

Nieuwsbrief 

Nummer

Maand Verschijning

2

1

Februari 24 januari

3

2

Maart 28 februari

4

3

April 28 maart

5

4

Mei 2 mei

6

5

Juni 6 juni

7/8

6

Juli / Aug. 4 juli

9

7

September 22 augustus

10

8

Oktober 26 sept.

11

9

November 24 oktober

12/1

10

Dec. / Jan. 28 nov.