Privacybeleid

 

KBO Stadskanaal, ingeschreven KVK 68523688, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie zijn we

 

Contactgegevens:
KBO Stadskanaal
Begoniastraat 38
9521 GX Nieuw-Buinen

Ons website-adres is: www.kboprovgroningen.nl/afdelingen/stadskanaal

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

 

KBO Stadskanaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging ,om de contributie te kunnen verwerken, onze nieuwsbrief en magazine te kunnen bezorgen,u te kunnen betrekken bij aktiviteiten en geeft deze door aan KBO provincie Groningen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van onze aktiviteiten, verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens, geboorte datum en geslacht.
– Bankrekeningnummer

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

KBO Stadskanaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin uw lidmaatschap wordt beeindigd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

KBO Stadskanaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw contributie en betaling aktiviteiten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U eventueel te informeren over wijzigingen van onze aktiviteiten

Welke rechten u heeft over uw persoonsgegevens

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KBO Stadskanaal.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

KBO Stadskanaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op .

Delen van persoonsgegevens met derden

 

KBO Stadskanaal deelt uw gegevens met KBO provincie Groningen. KBO Stadskanaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.