KBO-Ter Apel is een actieve vereniging waarbij de ontmoeting van de leden in een gezellige en onderhoudende sfeer centraal staat. De afdeling maakt deel uit van de Bond Groningen die zelf weer deel uitmaakt van de landelijke Unie KBO. Unie en Bond richten zich op de belangenbehartiging van de leden en onderhouden de contacten met de landelijke en provinciale overheden. Op plaatselijk niveau ligt de nadruk op de alledaagse aandacht voor elkaar met lezingen en voordrachten, vieringen, uitvoeringen van toneel en muziek, high-tea, dagjes uit, wandelen en fietsen, schilderen en naaldvakken, en ondersteuning bij de belastingaangifte als activiteiten die het samenzijn bevorderen.

De afdeling telt zo’n 120 leden en is daarmee een van de grotere afdelingen van de Bond. Een lid betaalt slechts 27,50 euro per jaar. Daarmee kan aan alle activiteiten deelgenomen worden. Daarnaast wordt elke maand het landelijk blad van de Unie KBO bezorgd en indien een lid over een emailadres beschikt kan er actuele informatie over maatschappelijke en politieke thema’s toegezonden worden.

Heeft u interesse? Neem eens contact op met een van onze bestuursleden of kom eens kennismaken met een van onze activiteiten. U bent van harte welkom.