Het bestuur van de K.B.O. afdeling Veendam bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Johan Drenth, voorzitter,

Gretha Kappen, vice-voorzitter,

Gerard Tieben, penningmeester + ledenadministratie,

Ton Benes, lid,

Berend Broekman, secretaris.