Nieuws type: Landelijk

Eerste Kamer verandert niets aan nieuwe pensioenwet

Na twee dagen en ruim twintig uur vergaderen sorteert de Eerste Kamer voor op het aannemen van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Volgende week dinsdag volgt nog een derde termijn om daarna meteen te stemmen. Dat zal de laatste daad van de huidige Eerste Kamer zijn, want dezelfde dag worden de nieuwe senatoren gekozen op basis van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van maart jl..

De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden hoopt dat de Eerste Kamerleden zich nog één keer willen inzetten om een structureel koopkrachtig pensioen beter mogelijk te maken. De seniorencoalitie vindt dat de Kamerleden zich te makkelijk bij de bekende antwoorden van de minister hebben neergelegd. Per slot van rekening is voor ruim drie miljoen gepensioneerden uitzicht op een koopkrachtig pensioen de grote belofte van het pensioenakkoord. De coalitie vindt dat ook na het aannemen van de WTP het denken over verbeteringen niet mag stoppen.

Belangrijkste aanpassing naar aanleiding van het debat is dat pensioenfondsen een jaar extra krijgen om over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel dat in de media veel aandacht heeft getrokken, zal er voor de meeste deelnemers weinig veranderen, want de nieuwe pensioenwet gaat gewoon op 1 juli aanstaande in. De grootste pensioenfondsen met het gros van de deelnemers stevenen nog steeds af op een overgang per 1 januari 2026, dus een jaar eerder dan de huidige uiterste datum van 1 januari 2027.

Toch is KBO-PCOB wel tevreden over het oprekken van de overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2028. Er zijn in Nederland circa 160 pensioenfondsen, waarvan een flinke meerderheid expertise van buitenaf moet inhuren om bijvoorbeeld  ict-systemen in te regelen en actuariële berekeningen te doen. Dat zou de markt vermoedelijk niet aankunnen. Daarnaast is het essentieel dat alle gegevens van alle deelnemers kloppen. Er moeten immers 19 miljoen pensioenen worden omgezet. Als daarvan 99 procent klopt, zijn er toch nog bijna 200.000 problemen.

Partijen als GroenLinks en CDA wilden zelfs een uitstel van respectievelijk twee en drie jaar. Minister Schouten wil pas over een verdere verlenging denken als in de praktijk blijkt dat ook 1 januari 2028 niet haalbaar is. De minister stelt op verzoek van het CDA een regeringscommissaris voor de pensioentransitie aan. Onduidelijk blijft wat die regeringscommissaris precies moet gaan doen. Hij krijgt in elk geval geen mandaat om in te grijpen als er iets fout gaat.

Als de invoering van de wet doorgaat, wordt de implementatie bij pensioenfondsen een uitdaging voor de Seniorencoalitie. Per pensioenfonds wordt immers bepaald hoe wordt ingevaren en hoe het nieuwe stelsel wordt ingericht. De coalitiepartners willen gebruik maken van het hoorrecht, terwijl fondsbestuurders en afgevaardigden in de verantwoordingsorganen de vinger aan de pols zullen houden.

Wat doet Autoriteit Consument en Markt?

Onlangs hield KBO-PCOB een online koffiebijeenkomst over Consumentenrecht samen met de Autoriteit Consument en Markt. Naar aanleiding van dei bijeenkomst nog wat extra aandacht voor ACM en Consuwijzer.

Wat doet de ACM?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder voor consument en markt. ACM houdt toezicht én licht consumenten voor.
De ACM houdt toezicht op consumentenrechten, zoals oneerlijke handelspraktijken (bijvoorbeeld agressieve verkoop, of misleidende informatie-verstrekking).
De ACM kijkt naar collectieve consumentenschade. Zij nemen dus geen individuele gevallen in behandeling, maar kunnen wel naar aanleiding van klachten een onderzoek starten naar een bedrijf. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek kan de ACM waarschuwen of een boete opleggen. Daarmee zorgt de ACM ervoor dat de rechten van consumenten niet verder worden geschonden.

Website: Autoriteit Consument & Markt | ACM.nl

ConsuWijzer

De Autoriteit Consument en Markt heeft een website voor consumenten, ConsuWijzer, waarop informatie te vinden is over consumentenrechten in verschillende branches.

Website: www.consuwijzer.nl

Op deze site vind je allerlei consumenteninformatie over bijvoorbeeld garantie, telefonische verkoop, energietarieven etc.
De ACM zet de rechten van consumenten binnen de verschillende branches op een rijtje, zodat je weet wat je mag verwachten. Ook vind je op deze website verschillende voorbeeldbrieven. Deze voorbeeldbrieven (www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven) kunnen consumenten gebruiken om een klacht in te dienen, bezwaar aan te tekenen etc. Deze brieven zijn vrij over te nemen en in te vullen met de gegevens uit de eigen casus.

Melding doen:

Zie je dat een bedrijf misleidende informatie verstrekt aan klanten, of klanten op een agressieve manier benaderd dan kan je hier melding van doen bij de ACM. Iedere melding is belangrijk voor de ACM, want dit is een belangrijke bron om te horen welke bedrijven zich niet aan de regels houden, en kunnen zij eventueel een onderzoek starten. Een enkele melding kan genoeg zijn voor de ACM om meer informatie over bepaalde handelspraktijken in te winnen. Schroom dus niet om melding te maken als je denkt dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Ook als je er zelf niet direct je recht mee krijgt, help je toch mee aan het veilig stellen van consumentenrechten.

Doe uw melding bij ACM ConsuWijzer | ACM ConsuWijzer.

Je kunt ook bellen naar 088-070 70 70

 

Compensatie voor Surinamers met AOW-gat

De overheid trekt 122 miljoen euro uit om een groep oudere Surinamers een eenmalige uitkering te geven voor hun AOW-gat. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt in de Voorjaarsnota die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet noemt het een ‘gebaar van erkenning’.

Het gaat om ruim 30.000 ouderen die van Suriname naar Nederland zijn verhuisd. Pas in Nederland begonnen ze met het opbouwen van hun AOW. Dit terwijl ze in Suriname ook al onder Nederlandse wetgeving vielen. Het land viel namelijk tot 1975 nog onder Nederlands bewind, maar in Suriname bouwde de groep geen AOW op. Hierdoor ontstond een AOW-gat, waardoor de ouderen nu maandelijks tot honderden euro’s minder krijgen.

Al jaren proberen de ouderen een vergoeding te krijgen voor het AOW-gat. Nu is die er alsnog gekomen. KBO-PCOB is blij dat er eindelijk erkenning is voor de senioren uit Suriname.

Voorkom afsluiten energie

Op 1 april wijzigde de afsluitregeling energie. Tot die tijd gold er een tijdelijke winterregeling, waardoor afsluiten niet mogelijk was zolang u in contact stond met de leverancier. Vanaf 1 april kunnen klanten die alleen in contact staan met de energieleverancier, maar geen betalingsregeling of een schuldhulpverleningstraject hebben aangevraagd, wel afgesloten worden.

Dus heeft u een betalingsachterstand bij uw energieleverancier en nog geen betalingsregeling afgesproken? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw energieleverancier om een afsluiting te voorkomen! Voor hulp bij betalingsproblemen kunt u ook contact opnemen met www.geldfit.nl of uw eigen gemeente

Zorgen om stijging aantal verkeersslachtoffers

KBO-PCOB maakt zich grote zorgen over de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Bij mensen van 75 jaar en ouder steeg dit met 60%. (150 vorig jaar en het jaar daarvoor 94).
Vaak zijn de fietspaden overvol en rijden fietsers -noodgedwongen- kris kras, met verschillende snelheden door en langs elkaar heen. Dat moet beter worden gereguleerd. Fietspaden moeten ook veiliger worden gemaakt. Het helpt als ze breder worden, maar ook de asfaltering laat nogal eens te wensen over waardoor iemand snel ten val kan komen.

De ontwikkelingen in de maatschappij (minder zorgcapaciteit) verlangt van senioren dat ze langer zelfstandig en fit blijven zodat ze minder snel gebruik hoeven te maken van de zorg. Daar geven deze senioren gehoor aan, maar dat betekent ook dat de omstandigheden waaronder ze fietsen moeten worden aangepast en/of verbeterd.

Ook dient er preventief een mogelijkheid tot een cursus worden aangeboden, bijvoorbeeld de cursus valpreventie. Of een cursus omgaan met de elektrische fiets of ‘de driewieler als goed alternatief’.
Een goede voorlichtingscampagne zou ook een bijdrage kunnen leveren. Net als het verplichten van de fietshelm voor iedereen (op een elektrische fiets)

Steun uit Noodfonds Energie?

Het Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag (midden)inkomen. Als uw bruto-inkomen per maand lager is dan € 2.980,- (alleenstaande) of € 4.180,- (samenwonend) komt u in aanmerking. De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen voor de periode oktober, november, december 2022 en januari, februari, maart 2023. Let op: een aanvraag doen kan tot en met 30 april. Doe de aanvraag nu het nog kan!

Denkt u dat u in aanmerking komt voor steun? Doe dan de Noodfonds-check op de website van Geldfit.

Komt u er niet uit met de aanvraag? Vraag dan hulp uit uw omgeving van iemand die u vertrouwt. Lukt het dan nog niet? Bel dan het nummer: 0800 – 0550. Hier kunt u aan iemand gekoppeld worden die u gaat helpen.

Hebt u vragen over het Noodfonds? Bezoek dan de website https://www.noodfondsenergie.nl/ of bel naar 085-0881111.

 

Adri Verweij overleden : ‘We zijn op de terugweg naar de afzender’

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Adri Verweij woensdag 5 april jl. op 79-jarige leeftijd is overleden. Adri was geestelijk adviseur van de Unie KBO en columnist in het Magazine van KBO-PCOB. In zijn laatste column in het maartnummer schreef hij: ‘We zijn op de terugweg naar de afzender en het gaat gewoon door. Ik heb 79 jaar een geweldig mooi leven gehad, ik zou het zo weer overdoen. Maar het is wel mooi geweest. Het leven is eindig, dat weet je. Ik ben niet bang. Ik heb het geloof dat het goed afloopt.’

Adri verbleef sinds kort in het Fratershuis St. Joseph in De Bilt omdat hij door een gezwel in zijn hoofd zijn zicht grotendeels kwijt was. Hij zei daarover: ‘Wat je ervaart als zekerheden – zien, horen, lopen, praten – kan opeens wegvallen. Velen van ons zullen hiermee te maken hebben. Wat voor mij wel vast blijft, is mijn geloof.’

De column in het Magazine van KBO-PCOB deelde hij met zijn mede-pastors Arjan Broers en Jean-Jacques Suurmond. Jean-Jacques in een eerste reactie:

Adri’s dood is een verlies. Hij was een echte pastor, met hart voor de mensen: niet oordelend maar nabij. Hij schreef veel en werd graag gelezen. Zijn taal was helder, puntig en met humor. Een priester die God onder de mensen vond en zich daar eindeloos over kon verbazen. We zullen hem missen.

Adri: à Dieu

 

Arjan Broers schreef voor de KBO, ‘Het verhaal van je leven’ op basis van het pionierende werk van Adri Verweij als seniorenpastor:

Adri was een gul mens, ik denk omdat hij zich vrijwel altijd zo rijk voelde. Zelfs na een beroerte die hem lamlegde, zag hij al heel snel hoe veel hij ontving, in zijn kwetsbaarheid. Daardoor gunde hij anderen hun tempo, ervaringen, woorden, podium. Hij kon, zonder gewichtig te doen, heel goed luisteren naar het verlangen van mensen, naar hun ziel. Ik vond hem daarin helemaal priester: iemand die helpt de verbinding met elkaar en met God te maken, op de eerste plaats door daar zelf uit te leven.

Toen ik hem kort geleden nog bezocht zetten we samen koffie, hij op de tast want hij was praktisch blind geworden. Hij werkte aan zijn uitvaart, onder de titel ‘retour afzender’.

Wel thuis, Adri!

 

In een interview in 2012 vertelde Adri over zijn leven als priester, jongerenpastor, omroeppastor bij de KRO en ouderenpastor bij de Unie KBO, later KBO-PCOB. Dat interview kunt u hier lezen.

Aanbod bijeenkomsten vanuit verenigingsbureau

Bij het verenigingsbureau van KBO-PCOB is een aantal bijeenkomsten beschikbaar om te organiseren voor uw afdeling. Getrainde vrijwilligers komen spreken of een workshop begeleiden over een bepaald thema op een bijvoorbeeld een ledenmiddag. Meestal zijn deze bijeenkomsten gratis (de afdeling betaalt dan alleen de gebruikelijke kosten als zaalhuur en catering). De bijeenkomsten kan je aanvragen via het verenigingsbureau van KBO-PCOB.

Aanbod voorjaar 2023

Wie zorgt er straks voor u?

Nederland stond lange tijd bekend om zijn ‘beste zorg ter wereld’. Maar blijft goede zorg nog wel beschikbaar nu er meer ouderen zijn en minder zorgpersoneel? Het wordt langzaam duidelijk dat we veel meer voor elkaar zullen moeten zorgen. Maar wie zorgt er straks voor u?, dat was de centrale vraag in het onderzoek van het Nationaal Seniorenpanel, een initiatief van KBO-PCOB. De 1.918 senioren die antwoordden, klinken ongerust en niet goed voorbereid.

Ruim de helft van de senioren heeft niets geregeld
Ruim 53% van alle senioren die nu nog geen hulp nodig hebben, heeft niets geregeld voor het geval ze iets gaan mankeren. In het scenario dat ze door een ongeval 24-uurszorg nodig hebben maar op een wachtlijst komen te staan, weet zelfs 60% niet hoe ze deze situatie moeten opvangen tot er plek is.

De bereidheid om een ander te helpen is groot onder de 65-plussers. Zo is 88% bereid om een ander te helpen met boodschappen, schoonmaken of koken. En 74% wil helpen bij administratieve klusjes. Het valt wel op dat de bereidheid tot mantelzorg afneemt als de relatie minder hecht is.

Lees hier het persbericht 

Lees hier het webartikel van het KBO-PCOB Magazine

Nieuw Generiek kompas ingediend bij Zorginstituut

Het nieuwe Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan is door een brede groep partijen, waaronder KBO-PCOB, ingediend bij het Zorginstituut. Het nieuwe kompas, met de ondertitel Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis, biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van ondersteuning en zorg daarin.

Kwaliteit van bestaan maken we samen. Het vraagt een brede blik vanuit meerdere perspectieven. Bij de totstandkoming van dit kompas zijn daarom veel partijen betrokken. Gezamenlijk hebben we nagedacht waar kwaliteit van bestaan aan moet voldoen en wat de rol van ondersteuning en zorg daarin moet zijn.

Voor wie is dit kompas bedoeld?
Het kompas is bedoeld voor mensen die in hun dagelijkse leven in toenemende mate intensieve of complexe behoefte hebben aan ondersteuning, zorg of behandeling. Het gaat hierbij over mensen van alle leeftijden, maar in de praktijk gaat het voor het grootste deel om ouderen. Daarom spreken we in het kompas over ouderen met ondersteuningsvragen​. De hulp die geboden wordt kan zowel thuis of op een zorglocatie plaatsvinden, in groepsverband of individueel worden gegeven. En dat kan gedaan worden door professionals of informele zorgverleners, al dan niet met behulp van technologie.

Lees het uitgebreide bericht hier