Besturen, iets voor jou?

Als in geen andere sector is de positie van ouderen aan het kantelen: van het klassieke imago van modelconsument naar maatschappelijk betrokken en het blijven meedoen van ouderen. Vandaar dat het bestuur op zoek is naar krachtige bestuurders die de veranderingen kunnen doorgronden en vertalen naar hun doelgroep. Onderstaand de profielschetsen voor de functies van voorzitter en secretaris. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de huidige voorzitter Heleen Teuben (06 21599910).

 

FUNCTIEPROFIEL

Voorzitter Provinciaalbestuur KBO-Groningen

 

Algemeen:

 • Onderschrijft de doelstellingen Unie KBO uit en draagt die uit
 • Heeft respect voor alle levensbeschouwelijke stromingen
 • Is gevoelig voor maatschappelijke ontwikkelingen
 • Durft leiding te nemen, is besluitvaardig en houdt overzicht
 • Is digitaal vaardig en een netwerker.
 • Is een verbinder naar de provinciale afdelingen en andere ouderenbonden
 • Behartigt belangen naar provinciale overheid en organisaties in de provincie
 • Heeft ruim voldoende tijd om de functie te vervullen

 

Werkzaamheden:

 • Geeft leiding aan de DB- en AB-vergaderingen en zit die voor
 • Prioriteert de agenda
 • Verwoordt en verdedigt het bestuursbesluiten en legt daarover verantwoording af
 • Staat afdelingsbesturen bij, bezoekt en ondersteunt die
 • Is vertegenwoordiger naar de Unie KB en provinciale overlegstructuren
 • Zorgt voor continuïteit van de organisatie en bewaakt deze

 

Interne contacten:

 • Provinciaal en landelijk
 • Commissies en samenwerkingsverbanden
 • Afdelingen

 

Externe contacten:

 • Overheid en politiek
 • Subsidieverstrekkers, financiers
 • Diverse maatschappelijke organisaties

 

 

FUNCTIEPROFIEL

Secretaris Provinciaalbestuur KBO-Groningen

 

Algemeen:

 • Onderschrijft de doelstellingen Unie KBO en draagt die uit
 • Heeft respect voor alle levensbeschouwelijke stromingen
 • Werkt als een bestuurlijk teamlid wat betreft verantwoordelijkheden
 • Creëert als netwerker draagvlak
 • Heeft ruim voldoende tijd om de functie te vervullen

 

Werkzaamheden:

 • In samenwerking opstellen agenda bestuursvergaderingen
 • Alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden als:

In en uitgaande post verzorgen

Notuleren

Jaarverslag opmaken

Ledenadministratie

 

Vaardigheden:

 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Inzicht in besluitvormingsprocessen
 • Kan overzicht houden en samenwerken
 • Computervaardigheden