Kerstoverweging

Kerstoverweging: Het geheel is meer dan de som der delen

 

Let eens op de volgende begrippen en uitdrukkingen: in je kracht staan, respect, discriminatie, onderdrukking, complotdenken. En op bewegingen als Metoo, QAnon, Kickout Zwarte Piet, Tegen het 2G-beleid en de vaccinatieplicht. Ze buitelen in onze samenleving over elkaar heen. Gemene deler lijkt ‘vrijheid’ te zijn, graag maximale vrijheid voor het individu. Wij vinden het hier niet de plaats om vraagtekens te plaatsen, of een beweging of stellingname al dan niet terecht is, om partij te kiezen in discussies met voor- en tegenstanders. Wel zouden we willen wijzen op de inzet van onze provinciale organisatie waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Leven en werken vanuit die gedachte haalt veel scherpe kantjes van maatschappelijke tegenstellingen af, heeft oog voor de problemen van anderen, plaatst iedereen in een volwaardige positie, en maakt sterk. Voor ons provinciaal bestuur geldt dat voor de samenwerking met andere gewesten in de landelijke KBO, voor de samenwerking in de provincie en de andere ouderenbonden, vooral met de PCOB. Het is ook de leidende gedachte achter de activiteiten van onze afdelingen in de provincie: er voor elkaar zijn, samen iets ondernemen, samen werken aan de positie van ouderen. De afdelingen met hun leden zijn de ogen en oren van ons provinciaal bestuur. We hopen het komend jaar ons ‘leidmotief’ ten volle te kunnen uitdragen als een bindmiddel en erkenning door al onze activiteiten heen. Dat is dan direct ook een mooie kerstgedachte, voor ons en, hopen wij, voor u. Het geheel is meer dan de som der delen.

 

Heleen Teuben, voorzitter