KBO provincie Groningen is de overkoepeling van 9 afdelingen in de provincie Groningen. In onze vrijwilligersorganisatie vormen de lokale afdelingen het hart van onze vereniging. Afdelingen organiseren voor hun leden activiteiten op het gebied van ontspanning, cultuur, educatie en zingeving. Vele vrijwilligers zijn actief met het organiseren van deze activiteiten en het behartigen van de belangen van senioren. Wij zijn aangesloten bij KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. KBO-PCOB maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren. KBO-PCOB richt zich hierbij op vijf speerpunten: Wonen, welzijn en zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering, Zingeving.

We slaan onze handen ineen om dit in onze provincie waar te maken.